Văn phòng thông minh

Giải pháp văn phòng thông minh là gì? 11 Th11

Giải pháp văn phòng thông minh là gì?

Văn phòng thông minh - Smart Office là mô hình văn phòng thông minh áp công nghệ có thể tự động hóa các quy trình liên quan đến quản lý chiếu sáng, sử dụng và thống kê năng lượng, quản lý cơ sở hạ tầng HVAC và các không gian chung (phòng hội nghị / phòng họp, khu vực để thức ăn...)